OleoKeto - dieta ketogenna o specjalnie zbilansowanym składzie

Dieta ketogenna jest dietą radykalnie niskowęglowodanową, której głównym założeniem jest tak znaczne ograniczenie spożycia węglowodanów przy jednoczesnym zwiększeniu podaży tłuszczu, by wprowadzić organizm w stan ketozy – zwiększonego stężenia ciał ketonowych we krwi. W wyniku ograniczenia spożycia węglowodanów organizm zaczyna czerpać energię z ciał ketonowych, które powstają na skutek metabolizmu  tłuszczów.

Niektóre tkanki naszego organizmu preferencyjnie wykorzystują ciała ketonowe jako źródło energii, np. mięsień sercowykora nerek. W warunkach normalnej, zbilansowanej diety, mózg i czerwone krwinki wykorzystują glukozę jako główne źródło energii. Jednak w warunkach głodu (fizjologiczna ketoza) i u osób z cukrzycą, mózg przystosowuje się do wykorzystywania ciał ketonowych jako źródła energii.

W czasie stosowania diety ketogennej zdrowe komórki organizmu łatwo przestawiają swój metabolizm i zaczynają pozyskiwać energię z ciał ketonowych zamiast z glukozy, jednakże komórki nowotworowe nie posiadają już takich zdolności. Wskutek zaburzeń funkcji mitochondriów komórki nowotworowe są ściśle uzależnione od dostępności glukozy, którą potrafią wykorzystywać jako źródło energii nawet w warunkach obniżonej zawartości tlenu (warunki takie panują we wnętrzu guzów nowotworowych).
W związku z tym, że komórki nowotworowe nie mogą wykorzystywać ciał ketonowych jako źródła energii, w warunkach ketozy (w czasie stosowania diety ketogennej) ich wzrost zostaje spowolniony i zaczynają obumierać.


Dieta ketogenna (także dieta OleoKeto) jest dietą wysokotłuszczową z maksymalnie zredukowaną ilością węglowodanów, która indukuje stan ketozy w organizmie, gdyż wymusza przestawienie procesów pozyskiwania energii z metabolizmu węglowodanów na metabolizm tłuszczów. Cechą charakterystyczną tej diety jest ściśle określony stosunek tłuszczu do sumy białek i węglowodanów, który wynosi:
  • 2:1 w wariancie niskowęglowodanowym,
  • 3:1 w wariancie bardzo niskowęglowodanowym,
  • 4:1 w wariancie rygorystycznie niskowęglowodanowym.
 
Ograniczenie podaży węglowodanów uzupełnia się przez zwiększenie podaży tłuszczu, natomiast ilość białek dostarczanych w tej diecie jest wystarczająca do zapewnienia prawidłowego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania organizmu.

Terapia dietą ketogenną
Najbardziej ugruntowanym zastosowaniem diety ketogennej jest dietoterapia padaczki. Po raz pierwszy zwrócono uwagę na znaczenie tej diety w leczeniu padaczki już w 1921 r. Mimo olbrzymiego postępu w farmakoterapii padaczki, dieta ketogenna jest wciąż jedną z najskuteczniejszych form jej leczenia. W ostatnich latach zainteresowanie dietą ketogenną wzrosło, ze względu na dużą skuteczność leczenia nią lekoopornych form padaczki oraz jej postaci dziecięcych, takich jak zespół Westa, Lenox-Gestaut i Draveta.

Dieta ketogenna znajduje zastosowanie również w terapii:
  • chorób nowotworowych,
  • chorób o podłożu neurodegeneracyjnym (udar, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne – ALS),
  • cukrzycy,
  • otyłości (redukcji masy ciała).
 
Obecnie prowadzonych jest 66 badań klinicznych nad zastosowaniem diety ketogennej w terapii różnych chorób. Znaczna część z nich dotyczy zastosowania tej diety w terapii nowotworów, zarówno jako samodzielnej metody leczenia jak i formy dodatkowego wsparcia standardowego leczenia farmakologicznego.
 
 


Ważne informacje

A

Glukoza jest źródłem energii dla komórek nowotworowych

B

Przy deficycie glukozy zdrowe komórki zmieniają swój metabolizm i pozyskują energię z ciał ketonowych powstających z rozkładu tłuszczów.

C

Odebranie komórkom nowotworowym glukozy (jedynego źródła energii) skutkuje zahamowaniem tempa ich wzrostu i obumieraniem.

Najpopularniejsze przepisy

X

Ta strona używa Cookies które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności.