Polityka prywatności

Polityka prywatności www.oleoketo.pl

 Administrator danych osobowych
Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej www.oleoketo.pl (dalej zwanej „Witryną”). Administratorem danych osobowych, pozyskanych od Państwa za pośrednictwem Witryny jest Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław (dalej zwany „Administratorem”).
Pragniemy Państwa zapewnić, że Administrator sumiennie wypełnia wszelkie nałożone prawem obowiązki, a także dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych osobowych, pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem z Witryny. Zapewniamy również, że przekazane nam przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie, w jakim wyraziliście na to zgodę.
Zakres i cel zbierania danych
Administrator pozyskuje od Państwa dane na dwa sposoby – poprzez formularz zgłoszeniowy do newslettera, jak również – automatycznie – za pośrednictwem technologii informatycznych. W tym zakresie należy wskazać:
Pliki ciasteczek (cookies) - małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane umieszczane na Państwa komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Witryny (w czasie korzystania przez Państwa z Witryny na Państwa komputerze, Witryna będzie miała dostęp do ww. plików) i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji. Pliki ciasteczek wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast pliki stałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny: wykorzystanie technologii ciasteczek pozwala Państwu uniknąć konieczności osobnego logowania [przez wpisanie loginu i hasła] się na każdej kolejnej otwartej podstronie Witryny. Pliki cookies zapisując rodzaj używanego przez Państwa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania umożliwiają także optymalizację sposobu wyświetlenia Witryny na Państwa komputerze. Pliki cookies umożliwiają tworzenie statystyk, obejmujących sposób korzystania z Witryny przez jej użytkowników, co służyć ma jej doskonaleniu pod kątem odpowiadającym Państwa potrzebom, Dane zapisywane w plikach ciasteczek  mogą także służyć dostosowywania wyświetlania oferty Witryny pod kątem ujawnionych przez Państwa w trakcie jej przeglądania zainteresowań oraz ew. wyświetlania reklam, odpowiadających ww. zainteresowaniom.
Pamiętając o wyżej wskazanych udogodnieniach, jakie daje używanie plików cookies, zaznaczamy, że w każdym wypadku i w każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies i/lub usunąć stałe pliki cookies już zapisane na Państwa komputerze, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Logi systemowe (pliki dziennika) – zwyczajowo gromadzone przez administratorów sieci, zawierają informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Elektroniczne obrazki (web beacons) – zakodowane w niektórych podstronach Witryny albo innych środkach komunikacji z Państwem, pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której elektroniczny obrazek  został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies.
Dane, gromadzone za pośrednictwem logów oraz elektronicznych obrazków, są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Docelowo służą ocenie efektywności reklam, a także efektywności budowy samej Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
Dostęp do  zgromadzonych danych
Administrator Witryny dokłada wszelkich wymaganych prawem starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed nieuprawnionym działaniami osób trzecich. 
Dane osobowe, pozyskiwane od Państwa za pośrednictwem Witryny (poprzez formularz zgłoszeniowy do newlettera), są gromadzone na podstawie wyrażonej przez Państwa, w trakcie procedury zgłoszeniowej, zgody. Zgoda ta może być przez Państwa w każdym czasie cofnięta – w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: info@oleoketo.pl.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@oleoketo.pl.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: info@oleoketo.pl


Ważne informacje

A

Glukoza jest źródłem energii dla komórek nowotworowych

B

Przy deficycie glukozy zdrowe komórki zmieniają swój metabolizm i pozyskują energię z ciał ketonowych powstających z rozkładu tłuszczów.

C

Odebranie komórkom nowotworowym glukozy (jedynego źródła energii) skutkuje zahamowaniem tempa ich wzrostu i obumieraniem.

Najpopularniejsze przepisy

X

Ta strona używa Cookies które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności.