Dla specjalistów

Skuteczność stosowania diety ketogennej w terapii nowotworów wynika z różnic w metabolizmie energetycznym komórek nowotworowych względem komórek zdrowych...

Więcej

Szacuje się, że na świecie na epilepsję choruje około 50 milionów osób,a w Polsce ok. 400 tysięcy, z czego połowa pacjentów jest źle leczona lub nie jest leczona...

Więcej


Dla specjalistów

Ważne informacje

A

Glukoza jest źródłem energii dla komórek nowotworowych

B

Przy deficycie glukozy zdrowe komórki zmieniają swój metabolizm i pozyskują energię z ciał ketonowych powstających z rozkładu tłuszczów.

C

Odebranie komórkom nowotworowym glukozy (jedynego źródła energii) skutkuje zahamowaniem tempa ich wzrostu i obumieraniem.

Najpopularniejsze przepisy

X

Ta strona używa Cookies które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności.



Potwierdź że jesteś lekarzem.


Tak Nie