Dieta ketogenna w nowotworach

Skuteczność stosowania diety ketogennej w terapii nowotworów wynika z różnic w metabolizmie energetycznym komórek nowotworowych względem komórek zdrowych.

W ostatnich latach poczyniono znaczące postępy w zakresie zrozumienia procesu nowotworzenia. Badania biochemiczne i molekularne wskazują na kilka możliwych mechanizmów, przez które prawdopodobnie zmienia się metabolizm komórek w trakcie powstawania nowotworu. Zaliczamy do nich uszkodzenia i zaburzenia funkcji mitochondriów, przystosowanie do obniżonego stężenia tlenu wewnątrz guza, wysyłanie sygnałów onkogennych oraz anormalną ekspresję enzymów metabolicznych [2]. Dlatego też w ostatnich latach zaczęto określać nowotwory mianem choroby metabolicznej [1].
 
Skutkiem tych zmian  nowotwór traci zdolność do czerpania energii z tłuszczu, a jedynym jego źródłem energii staje się glukoza. Dlatego jest on silnie uzależniony od jej dostępności w pożywieniu. [2, 3]. Dzięki tym zaburzeniom  i wynikającym z nich różnicom w metabolizmie energetycznym komórek nowotworowych względem komórek zdrowych, możliwe jest zastosowanie w terapii nowotworów diety z ograniczoną podażą węglowodanów i zwiększoną w to miejsce podażą tłuszczów (diety ketogennej)

Komórki zdrowe

Zdrowe komórki w warunkach diety standardowej przeprowadzają normalne przemiany energetyczne – czerpią energię zarówno z węglowodanów, jak i z tłuszczów. Pierwsze etapy rozkładu węglowodanów zachodzą w cytoplazmie, a w ich wyniku powstaje jedynie mała ilość energii. Aby było jej więcej produkty przemian glukozy muszą wejść do dalszych etapów.
Końcowy produkt rozkładu zarówno węglowodanów jak i tłuszczów (acetylo-koenzym A) włączany jest do dalszych procesów energetycznych, które zachodzą w mitochondriach – swoistym centrum energetycznym komórki. Zasadnicze ilości energii powstają właśnie tam, a ubocznym produktem tych przemian są wolne rodniki, które w zdrowej komórce są szybko neutralizowane.
Na standardowej diecie, w obecności węglowodanów, będących przystępnym surowcem do pozyskiwania energii, tłuszcze w dużej mierze zostają zmagazynowane. Podczas stosowania diety ketogennej sytuacja jest odwrotna, gdyż ograniczona zostaje podaż węglowodanów, więc zdrowa komórka musi przestawić swój metabolizm na pozyskiwanie energii z tłuszczów. W procesie tym powstają ciała ketonowe, które komórka przekształca do acetylo-koenzymu A. Wchodzi on do metabolizmu energetycznego na etapie mitochondriów, więc pozyskiwanie energii z tłuszczów nasila procesy tam zachodzące. Jest to jedyna różnica w metabolizmie – ilość pozyskanej w ten sposób energii dostępnej dla komórki w zupełności wystarcza, by mogła ona normalnie funkcjonować.

Komórki nowotworowe

Na naszej standardowej diecie, w której dostępność węglowodanów nie jest ograniczona, komórka nowotworowa ma się doskonale, gdyż selektywnie korzysta z glukozy.
W czasie stosowania diety ketogennej komórce nowotworowej brakuje niezbędnego do wzrostu i funkcjonowania źródła energii jakim jest glukoza,  więc chcąc nie chcąc, zmuszona jest do pozyskiwania energii z przemian tłuszczów zachodzących w mitochondriach.  W związku z tym, że funkcje mitochondriów w komórkach nowotworowych są upośledzone, dochodzi do kumulacji wolnych rodników w cytoplazmie. Duże ich stężenie jest toksyczne dla komórki i uwrażliwiana działanie chemioterapii podnosząc jej skuteczność.
 
Obecnie prowadzonych jest kilkanaście badań klinicznych nad zastosowaniem diety ketogennej w terapii chorób nowotworowych (mózgu, płuc, trzustki, piersi, szyi i głowy). Znaczna część z nich dotyczy zastosowania tej diety w terapii nowotworów, zarówno jako samodzielnej metody leczenia jak i formy dodatkowego wsparcia leczenia farmakologicznego.
 

Literatura:

  1. Thomas N. Seyfried (2012) Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer.
  2. Pelicano H. et al. (2006) Glycolysis inhibition for anticancer treatment.
  3. Otto C. et al. (2008) Growth of human gastric cancer cells in nude mice is delayed by a ketogenic diet supplemented with omega-3 fatty acids and medium-chain triglycerides.


Ważne informacje

A

Glukoza jest źródłem energii dla komórek nowotworowych

B

Przy deficycie glukozy zdrowe komórki zmieniają swój metabolizm i pozyskują energię z ciał ketonowych powstających z rozkładu tłuszczów.

C

Odebranie komórkom nowotworowym glukozy (jedynego źródła energii) skutkuje zahamowaniem tempa ich wzrostu i obumieraniem.

Najpopularniejsze przepisy

X

Ta strona używa Cookies które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności.